A DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZET TÖRTÉNETE

 

1. A kezdetek

Első munkatársak:
Hegedűs Lajos nyelvész 1943-
Babics András történész  1944-

1945 után sokáig bizonytalan volt az Intézet helyzete.
1943-ban az 1942-es országgyűlési beterjesztést követően végül az Oktatásügyi Minisztérium állította fel. Az intézet felügyeletileg és költségvetésileg ide tartozott.
Ugyanakkor a munkatársak nem oktatással foglalkoztak, hanem tudományos munkát végeztek. A Magyar Tudományos Akadémia 50-es években történő átszervezése előtt ugyanakkor csak néhány intézettel rendelkezett. Az átalakulás során az MTA fokozatosan kezdte átvenni a kutatóintézeteket, de a Dunántúli Tudományos Intézet még nem tartozott hozzá. 1951-re az Oktatási Minisztériumhoz az oktatással foglalkozó intézményeken kívül már csak a múzeumok tartoztak. A minisztérium az intézetet már nem tartotta profiljába tartozónak, az Akadémia pedig még nem tekintette magáénak. Ilyen körülmények között 1951-54-ig az intézettel kapcsolatosan különféle megoldási tervek merültek fel, sorsáról nem születtek egyértelmű döntések. Az Intézet helyzetének megszilárdításához tudományos profilt kellett kialakítani számára.

Az erre irányuló vizsgálatok megállapították, hogy az Akadémia tudományos terveibe jól beilleszthető egy regionális jellegű, az egyes régiókat különféle aspektusok alapján kutató intézet. Ezért 1955. január 1.-én a Magyar Tudományos Akadémia az Intézetet átvette, és saját intézetei közé sorolta. Ennek következtében nemcsak a Dunántúli Tudományos Intézet rangja emelkedett, hanem ezt követően a regionális kutató munka nálunk is, miként a többi európai országban is akadémiai keretek között foly(tatód)hatott. Ugyanis ebben az időszakban Kelet-Európa más térségeiben is létrejöttek hasonló tájkutató intézetek, mint például Lengyelországban a toruni Balti Intézet, Wroclawban a Szilézia Intézet, Poznanban a Nyugat-Intézet, Morvaországban pedig az opavai Szilézia Intézet.

 

2./ Mit kutatott a Dunántúli Tudományos Intézet?
Egy tudományos intézet fejlődését azoknak a problémáknak a fejlődése mutatja a legjobban, amelyekkel kutatói foglalkoztak, illetve megoldottak.
A Dunántúli Tudományos Intézet történetének során több tudományos kutatási korszakon ment keresztül.